Femte söndagen i fastan

Kära vänner!
 
Fastan flyger förbi! Om ytterligare ett par veckor är vi inne i påsktiden och det löfte som detta ger om nytt liv och nytt hopp. Jag ber att ni har en välsignad fasta som jag verkligen har, med Covid mitt i det, vilken jag återhämtar mig från
 under denna sista del av den!! Det här har varit en bra erfarenhet för mig.

Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för den femte söndagen i fastan och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva som par, som familjer och som församlingsgemenskaper under den kommande veckan.

Återigen handlar det om den avgörande saken av att välja prioriteringar och följa dem - prioriteringen att växa i kärlek i äktenskapet; att ständigt leva efter den prioriteringen att ge tid till varandra i familjelivet så att ert hem blir mer och mer en levande kyrka; prioriteringen att föra fram dina gåvor och talanger och ställa dem till tjänst för din församling så att världen omkring oss kan förvandlas genom Kristi död och uppståndelse.
 
Som alltid kommer ni att vara i mina tankar och böner varje dag i veckan som kommer. Må Gud vara med er för att ge er frid och glädje. Må ni finna stor glädje i er kärlek till varandra och er omsorg om alla omkring er. Tack.
 
Johnny

26 mars - 1 april, Han uppväcker oss till nytt liv
"Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. T ror du detta?"  Vi fastnar så lätt i livets omedelbara saker att vi tappar bort helheten. Det finns så många saker att ta hand om att vi kan missa de riktigt viktiga. Detta händer hela tiden i äktenskapsförhållandet när par misslyckas med att ta tid för sig själva och sitt kärleksförhållande på grund av alla andra påtryckningarna på dem. Det är alltid ett stort misstag. Ta er tid för varandra.
I familjelivet kan vi också se samma sak hända. Föräldrar spenderar så mycket av sin energi på att försörja sina barn att de inte har tid att tillbringa tid med dem och berövar dem därför den enskilt viktigaste gåvan.
 I vårt trossamfund kan vi, på grund av vår pliktmentalitet, ta för vana att ge det minsta. Resultatet är att vi inte ser den avgörande betydelsen av att tillbringa tid tillsammans.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att vara som Kristus, din Son,
som älskade världen och dog för vår frälsning.
Inspirera oss i vårt äktenskap genom hans kärlek;
vägled oss genom hans exempel,
så att vår kärlek kan växa varje dag.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Allsmäktige Gud, må offret av vår kärlek i äktenskapet
ta bort våra synder och skänka glädje åt dem
som du upplyser med den kristna tron.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader, må vi alltid förbli ett med varandra
och med din Son Jesus Kristus.
Må äktenskapets sakrament föra din närvaro till vår värld.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor 
För ditt äktenskap: På vilka speciella sätt kan du överraska din fru / make med din kärlek den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som hjälper till att ge tröst till dem som är sörjande.  Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter