Påskdagen- Kristi uppståndelse

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för påsksöndagen och påskveckan. För närvarande är vi mitt i stilla veckan och reflekterar över Kristi lidanden som leder till hans död på korset. Det är ett fantastiskt mysterium om Guds kärlek till oss och till hela mänskligheten och hela skapelsen. Jag hoppas att ni kan gå tillsammans med honom genom den här tiden och uppleva det underbara er själva.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan, som ni alltid är varje vecka. Jag ber att ni ska lära känna varandras stora godhet i ert äktenskap och i ert familjeliv. Jag ber att vi alla som kyrka, i dag ska fyllas av en anda av tacksamhet för allt vi har och är. Be för mig och för varandra att denna påsk kommer att bli riktigt bra för alla.  Tack.
 
Johnny 

9  - 15 april, Han har uppstått  - Halleluja!
"De har tagit Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom" (Maria från Magdala).  Påsken är en fantastisk tid när vi förnyar vår tro på Kristi uppståndelse. Maria från Magdala blev förkrossad när hon trodde att han var borta, och hennes hjärta hoppade av glädje när hon hörde honom ropa hennes namn. Vi går igenom en mycket svår tid just nu. Vi kan vara förtvivlade och redo att ge upp eftersom så mycket som vi värdesätter är i spillror.  Det är så viktigt att vi lyfter oss över missmoden och arbetar tillsammans för att göra kyrkan till vad den är menad att vara i vår värld, ett folk som lever med Kristi liv, Guds kärlek och andan av att tjäna varandra. Utgångspunkten för detta finns i våra hem och i vår trosgemenskap.  Det är de platser där Kristi verkliga kraft finns.  Vi har så mycket att leva för.
PARET SOMBER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, genom att uppväcka Kristus, din Son,
erövrade Du dödens makt och öppnade vägen till evigt liv för oss.
Låt vårt firande av hans nya liv upphöja oss
och förnya våra liv och vårt äktenskap
genom Anden som finns inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Herre, med påskglädje erbjuder vi Dig vår kärlek till varandra.
Må vår kärlek i äktenskapets sakrament växa sig stark och levande,
och må vårt liv tillsammans utstråla glädje och lycka.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Kärlekens fader, vaka över din kyrka.
Välsigna vår kärlek i vårt äktenskaps sakrament
och för oss till uppståndelsens härlighet.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är din största önskan för ert liv tillsammans i ert äktenskap?  Hur kan ni arbeta för det, den här veckan?
För andra: Till vem kan ni som par glädja på ett speciellt sätt, den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter