Kristi kropps och blods högtid

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag, Kristi kropps och blods högtid och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert liv i tro och kärlek.
 
Detta är en vacker fest i vår liturgi där vi förnyar vår tro på Kristi fulla gåva till oss. Det är också en kallelse att ge oss själva helt till varandra också i äktenskap och familjeliv såväl som i våra församlingar. Det är en fest för att fira friskheten i Guds kärlek i Kristi kropp och blod. Det är också en uppmaning att förnya samma anda av friskhet i våra kärleksrelationer, särskilt i äktenskapet.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och hjälpa er att växa i kärlekens glädje. Må Guds välsignelse vara med alla dem ni älskar för att skydda dem från all skada och få vara nära Kristi hjärta. Tack.
 
Johnny

11-17 juni, Kristi kropp och blod
Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Endast de unga tror att de kommer att leva för evigt. När vi blir äldre blir vi medvetna om hur kort livet är. Jesus kommer dock ner på de ungas sida. Han uppmanar oss att hålla oss unga, att vara som barn, att hoppas och att drömma. Han ger oss sättet att göra det på – kärlekens väg.  För människor som är gifta är det mycket viktigt att de håller sin kärlek till varandra fräsch och levande så att de kan förbli unga oavsett vilken ålder de än är i.
Det är också så viktigt att hålla familjelivet som ett underbart äventyr så att alla som är en del av det kan känna livets underverk. Jesus ger oss det yttersta löftet om sin kärlek, sin kropp och sitt blod i eukaristin, det eviga livets och ungdomens sakrament. Denna extraordinära gåva firas på ett speciellt sätt i församlingen. Testet på hur vi verkligen firar det är, hur levande vår församling är.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, led världshändelsernas gång.
Ge din kyrka glädjen och friden att tjäna dig i frihet.
Ge oss en förnyad frihet i vår kärlek i äktenskapet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Gud vår Skapare, vi tackar dig för gåvan av varandra.
Må vår kärlek till varandra i äktenskapet
 och vår tillbedjan av dig, leda oss till frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Frälsningens Gud, må vårt äktenskaps sakrament
stärka vår kärlek här på jorden
och föra oss till evigt liv.
Vi ber om detta genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är två eller tre av de trevligaste sakerna med din fru eller make på senare tid?  Hur kan du berätta om dessa saker?
För andra: Finns det någon du känner som är ensam eller ledsen?  Hur kunde ni som par nå ut till henne/honom den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter