Elfte söndagen under året

Kära vänner!
 
Sedan pingsten för ett par veckor sedan har liturgin fokuserat på de viktigaste aspekterna av vår tro på Kristus – Faderns, Sonens och den Helige Andes sanne Gud, en Gud som är helt hängiven oss som Guds folk; Corpus Christi - Kristi ultimata gåva till oss, hans egen kropp och blod och hans kontinuerliga närvaro med oss i det heliga sakramentet; och sedan, på fredagen det Heliga Hjärtats högtid, ifall vi skulle missa sanningen om hur mycket Gud älskar oss.
 
Det är med allt detta i våra sinnen och hjärtan som vi nu går in i det som kallas vanlig tid – söndagarna under året. Det innebär att låta denna tro inspirera oss i vår vanliga vardag när vi hittar sätten att leva ut vår tro vecka för vecka och dag för dag.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 11: e söndagen under året - och veckan efter den. Temat är mycket lämpligt vår kallelse, hur vi lever som par, som familjer, som gemenskaper i vårt engagemang för Kristus och för varandra. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva.
 
Som alltid kommer jag att be för er varje dag i veckan. Må Gud vara med er för att välsigna er kärlek med lycka och glädje.  Må Gud välsigna alla dem ni älskar och dra dem nära Kristi hjärta i tro och kärlek. Tack för all er godhet.
 
Johnny

18 – 24 juni – Vår kallelse
"Skörden är stor men arbetarna är få." När vi tittar på världen vi lever i ser vi främst problem.  När Jesus ser på samma värld ser han möjligheter. När vi tänker på arbetare tänker vi främst på präster/ordensfolk. När Jesus tänker på arbetare tänker han på människor som lever av kärlek. Det finns potentiellt väldigt många av den typen av människor bland oss. Det finns underbara människor i varje samhälle som ger sig själva tyst i andras tjänst vecka ut och vecka in. Det finns många föräldrar som arbetar hårt med att överlämna trons gåva till sina barn. Är du bland dem? Det finns gifta par som värdesätter sitt äktenskap som ett kall och arbetar hårt för att utveckla sitt äktenskap som ett ljus för världen. Hur ser du på ditt kall?  Vad är du villig att lägga in i det?
THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Johnny Doherty, C.Ss
.R.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige Gud, vårt hopp och vår styrka,
utan dig vacklar vi i vårt äktenskap.
Hjälp oss att följa Kristus och leva enligt din vilja.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt.
Herre Gud, i vår kärlek till varandra i äktenskapet
ger du världen ett tecken på din kärlek.
Förnya vår kraft och ge oss hälsa till själ och kropp.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans.
Herre, må den kärlek vi delar i vårt äktenskap
åstadkomma den enhet och fred i din kyrka  som det betyder.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 '
Diskussions och aktivietetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan ni öka er känsla av romantik med varandra den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för kallelser till prästadömet och det religiösa livet.  Hur kan du uppmuntra dem den här veckan?
 
 
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter