Sjuttonde söndagen under året

 Kära vänner!
 
Återigen saknade jag att vara i kontakt med er förra veckan. Jag hade en riktigt fin tid i Donegal med min familj. Det var underbart att vara med dem och kunna tillbringa tid med var och en av dem och även vara tillsammans ett par gånger. Men ni var också mycket i mina tankar och böner varje dag, särskilt när jag firade mässan och tackade Gud för alla underbara människor i mitt liv.
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 17: e söndagen under året, och för veckan efter den. Huvudtemat för den är den avgörande betydelsen av att få tid för varandra och för det som är viktigast i våra liv. Semester är ett tillfälle då detta kan göras och jag har verkligen känt fördelen med det. Det också lika viktigt, eller kanske ännu viktigare, att få tid i vardagens liv och rörelse.
När ni tänker på detta och ber om det den kommande veckan hoppas jag att ni kan planera tid för varandra i äktenskapet, i familjen och även i förhållande till Gud och till den trosgemenskap som uppehåller er och som  ni fortsätter att uppehålla genom er närvaro och era gåvor. Jag kommer att be för er som alltid att Gud kommer att välsigna er med glädje i er kärlek, med energi i ert hopp och med vördnad i er tro.
Johnny

30 juli–5 augusti, Skatten vi hittat
"Mannen säljer allt han äger och köper åkern." I denna söndags evangelieläsning uppmanar Jesus oss att titta på våra prioriteringar och ställa dem tillrätta. Och det är lättare sagt än gjort! Hur vet vi vilka våra prioriteringar är? Det första testet är vad vi spenderar vår tid på. Om till exempel ett par vill prioritera sitt äktenskap måste var och en vara villig att investera tid i sitt förhållande. Den här tiden måste vara regelbunden, bra och kreativ tid.  Många par ger inte den tiden till varandra. Detsamma gäller familjelivet. Tiden är föräldrarnas första och största gåva till sina barn. Det andra testet av prioriteringar är vad vi brinner för. Det finns många idrottsänkor i vårt land eftersom det är vad så många män brinner för snarare än deras heliga åtaganden för äktenskap och familjeliv.  Vi kan också se på detta i förhållande till vår tro, engagemang och den tid och energi vi ger till dem som vi tillber Gudtillsammans med.
 PAR SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP
Johnny Doherty, CSR


Morgonbön, när vi vaknar
Herre, var barmhärtig mot ditt folk.
Fyll oss med dina gåvor i vårt äktenskap
och gör oss alltid angelägna om att tjäna dig
i tro, hopp och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen 
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, för oss närmare frälsningen
genom vår kärlek till varandra den här veckan.
Välsigna vår kärlek i äktenskapet med lycka och frid.
Detta ber vi  omgenom Kristus, vår Herre. Amen 
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Barmhärtige Fader, ge oss en ny känsla av mening
i vår kärlek till varandra i äktenskapet
och ta oss till ett nytt liv i dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen 
 
Veckans diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kunde ni som par markera speciell tid för varandra den här veckan?
För andra: Tänk på någon som är bunden till hemmet. Hur kunde ni som par hjälpa den personen den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter