Tjugoförsta söndagen under året

Kära vänner!
Jag hade en härlig vecka i Donegal förra veckan, tack och lov. Det var fantastiskt att tillbringa tid med var och en av min familj och att också få träffa dem alla tillsammans. Vädret var bra – inte alla har trott mig när jag berättade det för dem!! Men det är sant, och jag känner mig utvilad nu för de kommande månaderna.
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag och för veckan efter det. Det evangeliestället är kärnan i vår tro som Kristi efterföljare och i allt vi tror på och är kallade att utöva i vår kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet och i vår kristna gemenskap.
 
Jag kommer att be för er att Guds ord kommer att dra er ännu närmare varandra i kärlek och hängivenhet. Må glädjen i er kärlek växa sig allt starkare. Och må Guds välsignelse vara med alla dem ni älskar för att hålla dem alla säkra just nu. Tack.
 
Johnny

27 augusti – 2 september – På denna klippa skall jag bygga min kyrka
"Du är Kristus, den levande Gudens Son."  Detta är kärnan i vår tro som Kristi efterföljare.  Ett sätt att upprepa detta är att Kristus är den som står över alla andra som kan lära oss det mänskliga livets fullhet. Han lär oss också att den enda vägen till ett fullt mänskligt liv är att älska Gud av hela vårt hjärta och att älska vår nästa som oss själva. Gifta par är de stora profeterna på detta sätt, eftersom kärlek är kärnan i deras existens.  Men denna kärlek måste arbetas på varje dag. Kärlek betyder inte bara hur vi känner utan hur vi väljer vad som är bäst för varandra och för äktenskapsförhållandet. Dessa val måste göras varje dag och ofta under många dagar. Detsamma gäller inom familjelivet. När vi erkänner familjen som den inhemska kyrkan, vet vi att kärleken står i centrum för den. Visst, om vi också ska bygga församlingsgemenskaper är dessa beslut att älska, att göra Kristus närvarande, nödvändiga.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att söka de värderingarna
som kommer att ge oss varaktig glädje i denna föränderliga värld.
I vår önskan om vad du lovar
gör oss till ett i själ och hjärta i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtige Gud, genom din stora kärlek till oss
har du gjort oss till ditt folk.
Skänk frid och enhet i din kärlek
till oss i vårt äktenskap och till hela kyrkan.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kväll- och nattbön tillsammans
Herre, öka inom vårt äktenskapets sakrament
din kärleks helande kraft.
Vägled och rikta våra ansträngningar för att behaga dig i allt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen.
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilken speciell överraskning kan du ge din fru / make den här veckan som skulle stärka er kärlek? 
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för de kristnas enhet.  Hur kunde ni som par stödja den gruppen den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter