Trettioförsta söndagen under året

Kära vänner!
Veckorna flyger förbi vilket ofta ses som ett gott tecken – tiden går fort när man gar roligt sägs det!! Jag hoppas att ni också upplever detta, särskilt glädjen i er kärlek till varandra i äktenskapet och i familjelivet samt i ert trosliv i er församling.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – den 31:a söndagen under året – för parbönen och/eller nyhetsbrevet och för veckan som följer. Jag sänder det till er med kärlek och med bön att ni ska fortsätta varje vecka att växa i er kärlek och på så sätt föra världen närmare fred och välbefinnande.
Jag kommer att be för er varje dag den kommande veckan, precis som jag gör varje dag den här veckan. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid. Tack för allt du ger oss.
Johnny

 5-11 november, Lev som du lär
Jesus sade till sina lärjungar: "Den störste bland er skall vara de andras tjänare."  När Jesus ger oss sina kärleksbud som vårt sätt att leva, talar han inte om hur vi ska känna utan snarare om hur vi ska leva. Våra känslor förändras väldigt ofta, men vår kärlek bör fortsätta att växa genom de sätt på vilka vi är uppmärksamma på varandra. I äktenskapsförhållandet, till exempel, är denna egenskap av uppmärksamhet en som behöver ses över och utvecklas mycket regelbundet så att er kärlek kan lysa ut till din fru/man och stråla ut till hela samhället.  Varje person i detta förhållande är inte bara där för vad de kan få, utan också för vad de kan ge. Samma sak måste gälla för familjelivet. Och det gäller sannerligen våra församlingar.  Vi kan komma in i den mentaliteten att vara mottagare inom denna gemenskap. Det är så viktigt att bli en givare för att vår tro verkligen ska bli levande.      
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Maktens och barmhärtighetens Gud, endast med din hjälp
kan vi tjäna och ära dig på ett  passande sätt.
Må vi leva efter den tro vi bekänner oss till genom vår äktenskapliga kärlek
och lita på ditt löfte om evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud, tack för gåvan av min älskade.
Låt vår kärlek till varandra växa varje dag i vårt äktenskap
så att vår värld kan förvandlas
och våra liv kan fyllas av din frid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss nytt hopp på grund av din kärlek.
Låt kraften i din kärlek i äktenskapets sakrament
fortsätta sitt frälsande verk bland oss
och föra oss till den glädje du lovar.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor.
För ert äktenskap
: Hur skulle ni kunna planera en romantisk kväll tillsammans den här veckan?
För andra: Hur kan du nå ut till någon som har slutat gå i mässan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter