Trettioandra söndagen under året

Kära vänner!
Jag sänder er, med min kärlek, mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – den 32:a söndagen under året – och för veckan efter den. Det är min bön att det ska vara till hjälp för er under den kommande veckan när ni växer i er kärlek till varandra i äktenskapet och familjelivet.
 
Temat är ett som kommer att vara med oss till och från under de närmaste veckorna: Håll er vakna!. Det är temat som kommer upp nu under advent. Nu är det dags att öva på det med varandra. Det betyder att ni ska vara uppmärksamma på varandra i ert äktenskap eller i er familj. Var observant på den andres behov och inte bara på dig själv. Sörj för dessa behov med kärlek och tillgivenhet, och upplev glädjen som detta ger dig och ditt hem.
 
Som alltid kommer jag att be för er varje dag under den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta lilla program, så att Gud kan välsigna oss alla och alla par och familjer med Kristi frid och glädje. Tack.
Johnny

  12-18 november, Håll er vakna
 Jesus sade till folkskarorna: "Håll er vakna, ty ni vet inte när Människosonen kommer. Dessa Jesu ord brukar uppfattas som en varning om att vara beredd på döden, och det är de utan tvekan.  Men de är också en uppmaning att vara förberedd för livet!  Det är så lätt att vänja sig vid även de mest underbara gåvorna av liv och kärlek och ta dem för givna. Vår kallelse är att vara uppmärksamma på dessa och att fira dem dagligen, särskilt i våra kärleksrelationer i äktenskap och familjeliv och även inom församlingen. Vi går miste om så mycket glädje och lycka med varandra. Män och hustrur blir så upptagna att de inte har tid att vara med varandra och njuta av sitt äktenskap. Föräldrar är så fokuserade på att ge sina barn så mycket som möjligt att de kan försumma det viktigaste av allt, gåvan av sig själva, och i församlingen kan vi vara så inriktade på att göra vår plikt att vi försummar att njuta av det vi gör.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.
 

Morgonbön, när vi vaknar
Maktens och barmhärtighetens Gud, skydda oss från allt ont.
Ge oss andlig frihet och hälsa till kropp och själ
att utföra ditt arbete på jorden genom vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtighetens och kärlekens Gud,
Genom vårt äktenskapets sakrament förkunnar vi din kärlek.
Ta emot våra kärleksgåvor och hjälp oss att följa din väg.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för alla dina gåvor till oss.
Utgjut er Ande över oss som ett gift par
och håll oss målmedvetna i din tjänst.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions- och aktivtitetsfrågor

För ert äktenskap: Hur kan ni vara mer uppmärksamma
på er hustrus/makes behov den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för vuxenutbildning i tron. 
Hur kan ni som par stötta dem den här veckan?                           

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter