Trettiotredje söndagen under året och Kristus konungens dag

Kära vänner!
Vi närmar oss slutet av detta liturgiska år. Vart har året tagit vägen? Det har varit ett bra år för mig och förhoppningsvis för er också. Men det har också varit ett år med många utmaningar för oss och för den värld vi lever i.
Jag skickar er två omgångar av Parbönen och/eller Nyhetsbrevet den här veckan eftersom jag kommer att vara borta nästa vecka. Den andra av dessa är för Kristus Konungens högtid. Detta är den sista söndagen i detta liturgiska år och leder oss in i det nya trons år som börjar den första söndagen i advent, den 3 december. 
Jag hoppas att ni kommer att finna båda dessa till hjälp för er själva och för ert familjeliv såväl som för ert församlingsliv i er församling.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under dessa veckor, särskilt från Donegal där jag kommer att vara fram till nästa torsdag, den 23 november. Var snälla, håll mig också i era böner. Jag ber er också att be för alla dem som kommer att använda detta program för att växa i sitt äktenskap och familjeliv. Tack och Gud välsigne dig.
Johnny

19 – 25 november, Förtrösta på Kristus
Jesus sade till sina lärjungar: "Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre."  Trohet på alla områden i livet är ett av de viktigaste elementen för lycka i det mänskliga livet.  Det är först när vi vet att vi helt och fullt kan lita på andra som vi känner frid.  Detta är den dygd som Jesus visar på för vår bön och omsorg den här veckan. Det är särskilt viktigt i förhållandet mellan man och hustru och det är där som vi alla kan lära oss vad det betyder. Trohet i äktenskapet innebär mer än att bara hålla ihop. Det innebär också att arbeta för att göra livet tillsammans underbart och trevligt. Detta gäller även för relationerna inom familjelivet. Att vara trogna mot varandra innebär att vara villiga att acceptera olikheterna och att älska var och en som hon/han är. I vår trosgemenskap visar vi vår trohet genom att ta aktiv del i dess liv.      
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.S.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader till allt som är gott,
bevara oss trofasta i att tjäna dig i varandra,
Ty att tjäna dig i vårt äktenskap är vår eviga glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen,när vi är skilda åt
Herre Gud, må vår kärlek till varandra i vårt äktenskap
öka vår kärlek till dig och för oss till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, genom äktenskapets sakrament
Låt oss växa i kärlek till varandra
och på så sätt föra Kristi frälsning till vår värld.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt behöver du större frihet när det gäller din sexualitet i din relation med din fru/man? Dela med dig av det den här veckan.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för jämställdhet för kvinnor i samhället och i kyrkan.  Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?

 
***

26 november – 2 december, Kristus Konungen
Jesus sade till sina lärjungar: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Det finns många sätt att se på vad kristendom handlar om och de flesta av dem stämmer. Detta extraordinära uttalande av Kristus för oss till själva kärnan av det – den absoluta värdigheten hos varje människa, Guds älskade. Vi praktiserar vår kristendom främst genom vår kärlek till varandra och vår omsorg om alla behövande. Det sägs att välgörenhet börjar i hemmet. Så sant det är. Väldigt ofta är den person som är i störst behov av det, en hustru eller make som tas för given, eller så finns det ofta ett barn eller en ungdom som har allt utom verklig tillgivenhet som de längtar efter. Men kärleken kan inte stanna hemma. Den måste spridas till trossamfundet och genom det samfundet till de fattiga och marginaliserade. Det är så vi ärar Kristus som vår Konung.
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.S.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och barmhärtige Gud, du bryter ondskans makt
och gör allt nytt i din Son, Jesus Kristus, universums Konung.
Må alla i himlen och på jorden ge dig ära,
och må vi aldrig upphöra att prisa dig i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen,när vi är skilda åt
Herre, vi erbjuder dig gåvan av vår kärlek i äktenskapet
genom äktenskapets sakrament.
Må din Son genom oss försona mänskligheten
och för världen till enhet och fred.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss Kristus som vår Konung och Frälsare.
Hjälp oss att leva efter hans evangelium i vårt äktenskap
och för oss till glädjen i hans rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: På vilka sätt kan ni göra den här veckan glada för varandra?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för de hemlösa och utblottade i samhället.  Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?         

             

"Kyrkan är inte en plats där perfekta människor samlas för att säga perfekta saker, eller ha perfekta tankar eller ha perfekta känslor.
Kyrkan är en plats där ofullkomliga människor samlas för att ge uppmuntran, stöd och tjäna varandra när vi fortsätter på vår resa för att återvända till vår himmelske Fader"

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter